แนะนำการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานด้านการวางแผนและอัลกอริทึมสำหรับเด็ก
เพื่อเสริมทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน

กูลิโกะต้องการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพ จึงได้สร้าง GLICODE™ ขึ้น
ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ทั้งความสนุกสนานและเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก
อายุ 6 ปีขึ้นไป ได้เรียนรู้การวางแผนผ่านผลิตภัณฑ์ของกูลิโกะ

นี่คือผลิตภัณฑ์สำหรับสร้างความสนุกสนานและความเอร็ดอร่อย
พร้อมกับเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดด้านการ
สร้างรหัสเพื่อประมวลผลและอัลกอริทึม

 • ชุดคำสั่ง ใส่โค้ดที่คุณสร้างขึ้น
 • ลูป เล่นชุดคำสั่งซ้ำอีกครั้ง
 • ดำสั่ง ดำสั่งจะถูกอ่านเมื่อกดปุ่มแล้วเท่านั้น

กระทรวงการต่างประเทศและการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่นได้นำ
“GLICODE™” มาใช้อย่างเป็นทางการ
ถือเป็นโปรแกรมการเสริมทักษะด้านการวางแผน
ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
และได้บูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

“GLICODE™” คือ กิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนในชั่วโมง
ของการสร้างรหัสเพื่อประมวลผล

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

GLICODE™ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับส่งเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการสร้างรหัสเพื่อประมวลผลของเด็ก ร่วมกับป๊อกกี้!
GLICODE™ เป็นเครื่องหมายการค้าของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ด้านการวางแผน โดย อิซากิ กูลิโกะ

ปิด

เงื่อนไขการใช้งาน

เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของ GLICODE™ ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน “GLICODE” ดังต่อไปนี้ เงื่อนไขการใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกูลิโกะ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานจะส่งผลต่อเมื่อประกาศลงในเว็ปไซต์และในแอพพลิเคชั่น
และจะดำเนินการต่อตามข้อตกลงที่ถูกต้องและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
ผู้ใช้จะต้องยืนยันตามเงื่อนไขการใช้งานก่อนเข้าสู่เนื้อหา
เนื่องจากผู้ใช้จะไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงกับข้อมูลการอัพเดท

ประกาศ

 • ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหานี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้
 • เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจากทางกูลิโกะ และคำตัดสินของกูลิโกะถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวบถึงการดำเนินการทั้งหมดในการใช้เนื้อหานี้
 • ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะใช้เนื้อหานี้
 • หากความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นกับกูลิโกะ จากการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้
  (รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าชดเชยตามใบแจ้งหนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์เะพาะป๊อกกี้เท่านั้นที่สามารถใช้กับเนื้อหา “GLICODE” ได้ และผลิตภัณฑ์อื่นไม่สามารถใช้งานร่วมกับเนื้อหานี้ได้
 • เพื่อสุขอนามัยที่ดีโปรดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เหมาะสมกับอาหาร เช่น ถาดหรือกระดําษที่สํามํารถสัมผัสอําหํารได้
 • ควรใช้แผ่นสีขาวหรือกระดาษทึ่สามารถสัมผัสอาหารได้เพื่อวางผลิตภัณฑ์ พื้นผิวที่มีลวดลายอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการตรวจจับที่ถูกต้อง
 • โปรดใช้ “GLICODE” อย่างถูกสุขอนามัยเสมอ ทำความสะอาดมือของคุณทุกครั้งหลังจากสัมผัสสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
 • อย่าใช้ “GLICODE” ในที่มีแสงจ้าเนื่องจากอาจทำให้เกิดเงาทำให้ไม่สามารถตรวจจับผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
 • กรุณายืนยันข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ก่อนใช้ “GLICODE”

การกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต

ขณะที่ใช้เนื้อหาของ “GLICODE” ห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้;
 • การกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดรวมทั้งการช่วยเหลือชักชวนการบังคับหรือการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ดัดแปลงหรือคัดลอกเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด
 • ห้ามการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาในเซิร์ฟเวอร์ของเนื้อหานี้
 • ห้ามการดำเนินการใด ๆ ที่อาจขัดขวางการทำงานของเนื้อหานี้
 • ห้ามการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้เนื้อหานี้ของผู้อื่น
 • การกระทำที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่นสถานะทางสังคมหรือสิทธิของบุคคลที่สาม (รวมถึงสิ่งที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหรือจํากัดความ) รวมทั้งการกระทำที่สามารถตีความได้ว่าเป็นการใส่ร้ายหรือข่มขู่ต่อผู้ใช้รายอื่น
 • การกระทำและคำแถลงการณ์ต่อเชื้อชาติศาสนาเพศหรืออายุชองผู้อี่น
 • การกระทำที่ไม่เห็นด้วยกับแคมเปญก่อนการเลือกตั้งหรือกฎหมายเลือกตั้งของสำนักงานสาธารณะ
 • การกระทำรวมถึงการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตการประมูลการชำระเงินด้วยเงินสดหรือกิจกรรมเพื่อแสวงหาผลกำไรอื่น ๆ
 • การกระทำที่มีเจตนาในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตการแชร์ข้อมูลโปรไฟล์ที่ตั้งใจจะโฆษณาและสแปมหรือจดหมายลูกโซ่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องข้อมูล
 • ห้ามดำเนินการแอบอ้างบุคคล บริษัท หรือองค์กร
 • ห้ามดำเนินการกิจกรรมที่ละเมิดนโยบายสาธารณะและสามัญสำนึก
 • ห้ามดำเนินการกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการต่อต้านสังคม
 • ห้ามการดำเนินการทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นหรืออาจถูกตีความได้กิจกรรมอื่น ๆ ที่ Glico เห็นว่าไม่เหมาะสม

อื่น ๆ

“ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางกูลิโกะและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง การใช้เนื้อหานี้ (รวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความคล้ายคลึงกันฯลฯ) เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เท่านั้น กูลิโกะไม่มีส่วนรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สาม หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจถูกเรียกเก็บเงินกับผู้ใช้ กูลิโกะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เนื้อหานี้ รายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้จะเป็นไปตามการพิจารณาของกูลิโกะ”

ระบบที่รองรับ

- OS -
Android 5.0 ขึ้นไป / iOS 9 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ที่รองรับ
- Android -
Galaxy Note9 / Galaxy S9+ / Galaxy S9 / Galaxy Note8 / Galaxy S8+ / Galaxy S8 / ZenFone 5Z / ZenFone 5 / HUAWEI P20 Pro / HUAWEI P20 / HUAWEI nova 3
- iOS -
iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus
ระบบปฏิบัติการแท็บเล็ตที่รองรับ
- Android -
Galaxy Tab S4 / Galaxy Tab S3
- iOS -
iPad Pro 12.9inch / iPad Pro 11inch / iPad Pro 10.5inch / iPad / iPad mini 4
เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ใช้แอพพลิเคชั่น “GLICODE” ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอและมีอุปกรณ์ที่แนะนำ
ปิด